Provincie Henegouwen

De veiligheid van de inwoners van de provincie staat centraal bij de acties van de gouverneur en zijn diensten. In dat opzicht zijn talrijke projecten uitgewerkt:

Interreg ALARM

Interreg is een Europees programma om de samenwerking tussen de Europese regio’s te bevorderen, alsook het vinden van gezamenlijke oplossingen in het domein van de stads-, plattelands- en kustontwikkeling, de economische ontwikkeling en het milieubeheer.

Het project ALARM betreft de Belgische provincies aan de grens met Frankrijk en de regio Hauts-de-France (vroeger Nord-Pas-de-Calais-Picardie). Het beoogt een gezamenlijk beheer van de risico’s en een dagelijkse operationele samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten. De federale diensten van Henegouwen zijn een belangrijke partner bij de invoering van dit project.

BNIP Terrorisme

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in België moet elke provincie over een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Terrorisme beschikken. Zo kan zij de acties van de verschillende diensten bij een terroristische aanslag op het grondgebied van de provincie voorbereiden en coördineren. De federale diensten van Henegouwen hebben de opstelling van dit plan, in samenwerking met alle betrokken actoren, gecoördineerd en gesuperviseerd.

Veiligheid op de meren van Eau d’Heure

Tijdens de vakanties trekken heel wat toeristen naar de meren van Eau d’Heure. Deze site bevindt zich op het grondgebied van twee provincies. Dit betekent dat er twee politiezones en twee hulpverleningszones betrokken zijn bij de veiligheid. Het is dus nodig om de preventie van de risico’s en de invoering van een veiligheids- en interventiebeleid in geval van een ongeval te coördineren.

Een gedachte over “Provincie Henegouwen”

Reacties zijn gesloten.